Begeleiding van de cliënt

 

Sta op stoel

 

 

 

 

 

 

Bij Sta op stoel gaat het zowel om de coach als om de coachee. Het wordt in het Engels “coaching” genoemd. Het woord maakt het “itiaal” lichter, want een echte “coachingsessie” is een volledige sessie (en de cliënt is volledig betrokken en totaal geëngageerd), terwijl in een niet-coachingsessie de “coachee” vaak gewoon “luistert naar een opname”.

Coaching, wat onderscheidt het van andere methodes?

Coaching bevordert de :

o Eerste dingen eerst

o Concentratie tussen de coach en de coachee

o Zelfreflectie

o Betrokkenheid van waarden en doel

o Naar doelstellingen toewerken

o Presenteren

o Begrip van het probleem van de cliënt

o Ondersteuning van persoonlijke ontwikkeling

o Uitdaging van het lichaam, de geest

o Gemeenschap

Tot de grote verrassing van veel mensen over coaching, komen veel meer mensen te weten over coaching uit de bovenstaande lijst dan over hypnose, NLP, cognitieve gedragstherapie of een hele reeks andere gebieden. Coaching is een volwassen, progressieve en duidelijk begrepen Discipline die verwant is aan, en van, de kennis van de andere velden.

We moeten hier benadrukken hoe belangrijk het is een beroep te doen op een coach die ethisch is. Er zijn drie gebieden die we hier moeten vermelden:

o Positieve ontwikkeling

o Professionele intenties

o Praktische kwesties

Mentoring kan een goede keuze zijn voor coaches met een diepgaande kennis van het vakgebied en voor degenen die zich ook bewust zijn van de twee kanten van de coaching, die van de cliënt en die van de coach. Mentor/coach moet een gedegen theorie van coaching hebben, op basis waarvan coaching in de cliënt werkt om de oplossing te bouwen.

Coachen is niet gemakkelijk. Het is hard werken in het begin en het is een lang en moeilijk proces (niet alle coaches zijn gelijk: sommigen zijn zeer sterk en ervaren in coaching, anderen niet zozeer.)Coaching is niet een kwestie van vragen ‘zo, wat wil je’. Het is een kwestie van welke (zo veel mogelijk) van de zes (6) stappen van coaching de cliënt kan worden geholpen te identificeren. De cliënt kan kiezen welke voor haar of hem het meest geschikt is.

Als coaches beseffen we dat het aan ons is om de cliënt te coachen en hem te ondersteunen gedurende de sessies. Waar het in het verleden een last was, is het nu een uitgesproken voorrecht en vreugde om de cliënt te coachen en hem zichzelf succesvol te zien ontwikkelen met de steun van de coach.

Het is alsof je het onkruid in de tuin opmerkt en het wegtrekt. succesvolle coaching is niet de cliënt de schuld geven en impliceert schuld. Het gaat erom de cliënt te helpen zijn eigen perspectief op de kwestie te volgen en hem te ondersteunen bij de overgang van ‘wat is’ naar ‘wat we zouden willen’ en vervolgens naar ‘wat we zouden willen zijn’ of naar ‘wat we hebben’ … in elke dag van ons leven.

Als coaches zien wij de cliënt als degene, die in feite de uitkomst of het gevolg van de ‘actie’ kan bepalen … dit is de beslissing van de cliënt. De coach is niet de domme. hij is ook niet de expert. De coach is gewoon een coach en iemand die een verschuiving in perceptie maakt en dan met de cliënt werkt om positief te stellen, precies wat hij of zij wil van de volgende fase van de reis waarop de cliënt zich bevindt.

Wat kunnen we doen als coaches?

1. We moeten ons realiseren dat de cliënt aan het eind van de coachingrelatie altijd de sleutel heeft tot het maximaliseren van de veranderingen die hij of zij zou willen dat er worden doorgevoerd. Hulpmiddelen zijn vehikels waarmee de cliënt achteraf kan scoren.

2. Als de coach met een cliënt werkt, moeten de vragen en de rol in het coachinggesprek zodanig zijn dat de cliënt duidelijk de bedoeling van de coach kan zien, het doel van de coachinginteractie en ook de voorkeursstijl van de coach, zodat de cliënt zich ervan bewust is welke coachingstijl ( wezen of consultants) het beste bij zijn situatie past en ook het follow-upproces begrijpt.

3. Als de cliënt Joshua was, moest de coach snel opmerken dat het leven van de cliënt niet gemakkelijk was en dat de weg niet gemakkelijk was … het moest hard zijn. In deze fase van de coachingrelatie kan het ook nodig zijn dat de coach zich richt op Rome (het verleden van de cliënt) en andere zaken die de neiging hadden de coaching-sessie te vertroebelen.

lees meer:

Navigation