Chili Wereld

Reiki Nijmegen

 

 

 

 

 

Dit soort werk wordt beschouwd als “zelf Reiki“. Je hoeft niet te werken voor een betaalde baan of te werken in een of ander bedrijfskantoor. U kunt werken op uw eigen, hulp van vrienden en familie, enz. Je inkomen zal variëren naargelang van je werklast, je vaardigheden, de markt en je locatie, waarbij al deze zaken veranderen naargelang het seizoen. U kunt rekenen op een vast salaris, een variabel salaris, een deel van de winst of een vaste winst, afhankelijk van de locatie. Als u een hotelier bent, wordt uw inkomen meestal beïnvloed door het wisselende toeristische tij.Het toerisme is vooral succesvol in Chili. Omdat het land hoge kosten van levensonderhoud heeft en een lange kustlijn, is het een zeer populaire bestemming in West-Europa, de V.S. en Zuid-Amerika. Nu Chili bekend staat om de mode editie PC (personal computer) World Headquarters, kan men gerust zeggen dat dit een tech-georiënteerde, creatieve stad is met een bevolking van 1,3 miljoen mensen. Dit gezegd zijnde, een aanzienlijk deel van het materiaal dat ik in het Zapatista handboek heb zien staan, zijn foto’s die eigendom zijn van Chileense burgers, of behoren tot het publieke domein en/of dat waren veel wazigere, downscale beelden. Dit betekent niet dat een bevredigende replica van dit beeldmateriaal verre van mogelijk of zelfs waarschijnlijk is. In feite zijn alle afbeeldingen die in het Zapatisten-handboek worden gebruikt auteursrechtelijk beschermd. Als u echter toestemming krijgt om deze rechten te gebruiken, wordt u aangemoedigd om ze te gebruiken zoals ze zijn, omdat het verspreiden van de beelden misschien de enige toegestane manier is om die boodschap te verspreiden of om mensen vat te laten krijgen op de gespleten, elkaar kruisende leengoederen hier. Hoewel de RAW-beelden beschikbaar zijn, heeft de officiële reproductie van de stockbeelden een grote invloed op de Zapatistische boodschap. Dit blijkt duidelijk uit een voorbeeld van de fotokopieën van de Ruggeri supremo in ‘flitsende’ vorm.De bovenstaande politieke slogan, ‘do me part’ geeft duidelijk aan dat de gemeenschap erkent dat zij verdeeld wordt. De manier waarop het individu verdeeld wordt, hangt onder meer samen met de manier waarop het sociale en economische systeem ondergeschikt wordt gemaakt. De Zapatistas zijn echter verenigd in hun opvattingen en bedoelingen.Ik denk dat waar het de Zapatistas om gaat en wat zij proberen te manifesteren de menselijkheid zelf is. Cultuur en individualiteit aanvaarden zonder inmenging is waar de boodschap van “zelf betaald” over gaat. Misschien nog belangrijker is dat je tijdens de opstand merkt dat er allerlei soorten mensen zijn, die niet allemaal verteerd worden door consumentisme en slechte gewoonten. Er zijn vrouwen, kinderen, oude mensen en tieners. Vrijheid en autonomie voor iedereen!

lees meer:

Navigation