Coaching – Wat is het?

Gezondheid

Coaching probeert ons te helpen onszelf beter te begrijpen.

OK, dus we weten dat er verschillende soorten coaching bestaan. Ik waardeer verschillende soorten coaching en streef verschillende soorten coaching na.

Mijn werk als coach bestaat erin de Enemy Sox van mensen te verbeteren, de dingen die ons tegenhouden, die zich verbergen achter onze zelfbeperkende overtuigingen en die ons ervan weerhouden verder te gaan met de echte zaak van ‘beter worden’. Met Enemy Sox verwijs ik naar de dingen die we goed doen, maar die we verbergen voor ons incapabele zelf.

Ik breng een aantal principes in het coachingsrepertoire, op een manier dat ik niet alleen een coach ben, maar eenOBJECTIEVE reiziger die in geen enkele categorie past in de traditionele opvatting van een coach. Ik breng een objectiviteit naar ‘waarom’ en ‘hoe’ die in 2002 leeft. Laten we beginnen met het waarom.

Heel wat jaren geleden, ontmoette ik een jonge Chinese kerel genaamdyyyy duck. Hij sprak niet veel Engels, maar hij had een telefoonnummer en zijn naam, die hij factureerde, was MM. Het was Alex die me aan ‘MM’ voorstelde. Toen we elkaar ontmoetten, bleef hij me vragen: ‘Waarom ben je hier, als je Engels bent en duck heet, ben je hier om een goede leraar te zijn’ Ik weet het, dacht dat hij een grapje maakte, maar nee, mijn Engels is sindsdien verbeterd.

Zijn vraag opende een gesprek over wat ons ervan weerhoudt om ‘aan de slag te gaan’, over ‘losbranden’ Toen we het hadden over ‘Wat is coaching? MIJN nu diepgaande en zonder twijfel de belangrijkste vraag ‘Wat is coaching?’

Coaching is groei en ontdekking van bekwaamheid doorheen het leven. De structuren, regels en geloofssystemen die ons vast laten zitten zijn nuttig om de capaciteiten en mogelijkheden van de betrokkenen beter te ontwikkelen, maar niet als maatstaf voor kwaliteit. Als we ‘denken’ dat het de kwaliteit is die telt, dan zeggen we stop ‘doe het gewoon, ga ervoor!

Coaching is een kans om transformationele leermogelijkheden te ontwikkelen. Het is een manier om uw situatie te zien – of opnieuw te zien – vooral in het leren kennen van uw sterke punten en capaciteiten en de behoeften die de grenzen van onze comfortzone zullen verleggen. Het bouwt voort op professionals die eerder, als een gelegenheid voor transformatie, een context en omgeving hebben gekozen die bevorderlijk zijn voor leren en persoonlijke groei.

Coaching gaat over impact.

Coaching gaat over het overwinnen van obstakels.

Coaching gaat over oplossingen vinden en actie ondernemen.

Coachen gaat over visie.

Coaching is de kunst om ‘JIJ’ te zijn in je coachingsituatie zonder je opgedrongen te voelen.

Op lange termijn gaat coaching over mindset en keuzes.

Het gaat erom een zinvolle bijdrage te leveren.

Uw coach zoekt het conflict vanuit verschillende invalshoeken, zoals evaluatie, beoordeling en reflectie.

Gedrag veranderen bestaat niet alleen uit één enkele actie.

Ik ken verschillende soorten coaching, ik ben naar traditionele denkrichtingen geweest, ik heb met mensen uit de praktijk gewerkt en ik run mijn eigen coachingslijn.

Wanneer mij gevraagd wordt ‘de coachingservaring’ te beschrijven, verwijs ik naar de pedagogische aspecten van hetzelfde.

Ik bereik mijn coachingsdoel door geaccepteerd te worden en open te staan voor nieuwe informatie, concepten en overtuigingen. Ik sta op het punt iets te zeggen waar ik het niet mee eens ben, hoe zit dat met jou?

Wat is coaching?

Als mensen me vragen wat ik doe voor de kost, zeg ik dat ik coach. Het is een zelf gedefinieerd gebied.

We hebben allemaal ons eigen label voor de manier waarop we ons werk doen.

Ik coach omdat ik voel dat de mogelijkheden om te helpen en waardevolle informatie over te brengen fundamenteel dezelfde zijn voor iedereen en als we dezelfde principes gebruiken bij het ontwikkelen van cliëntenzorg, zouden we er allemaal beter van worden.

Laten we eens definiëren ‘wat coaching is’.

Coaching is probleemoplossing, het bereiken van doelen en persoonlijke transformatie coaching.

Een opleiding in coaching kan ons coach maken, maar geen enkele opleiding kan ons coach maken.

Wij hebben niet geleerd coach te zijn door sport of door het speelveld. Wij leren coachen door coach te zijn, onszelf te programmeren, mentoren te vinden en goede praktijken te volgen.

Coachen heeft niets te maken met sportprestaties, net zo min als de golven een factor zijn bij zeilen of vliegen. veren, ouderlingen en post liggen te verstoffen op een plank in een ander gebouw. Het is hoe we worden gebruikt, met de gegeven tijd en middelen, wat ons definieert.

De dagelijkse routine van trainen en leren strekt zich uit binnen ons drukke leven. In beide dienen zij het doel.

Tenzij er een jaar voorbij gaat en je in opleiding bent voor je volgende baan en je niet nog steeds aan het coachen bent, blijf je onvoorstelbaar druk.’ Mensen in therapie kletsen aan de telefoon en praten, maar jij bent bezig met het ontwikkelen en laten groeien van mensen.

Zij geven en geven vanuit hun hart en hebben interne verwachtingen van anderen.

Wij zijn allen verschillend omdat wij diep verbonden zijn en vanaf het moment dat wij geboren worden tot aan onze dood, maar aanvankelijk niet met de wereld verbonden zijn.

 

Lees meer:

Loopbaancoach Leiden 

Coaching Leiden 

Life coach

Navigation