Wat is Kniepijnen waarom hebben we het?

Kniepijn in bouw

We kennen Kniepijn : directe, indirecte, mannelijke en vrouwelijke modellen. Maar ik denk en weet heel goed dat het vanzelfsprekend is, dat het overal is, dat het op elk moment om ons heen is, dat het altijd aanwezig is. Coaching maakt deel uit van ons dagelijks leven; we zijn voortdurend bezig met coaching. Onze teams, onze bedrijven en onze organisaties zijn betrokken bij coaching. Elke dag coachen we op het werk en coachen we tijdens vergaderingen, met onze teams, in de sportschool, thuis, op de golfbaan, in de bank, op de golfbaan. We coachen mensen over de hele wereld, waarbij iedereen uiteindelijk een coach wordt genoemd. Dus, wat is coachen en waarom doen we het?

De reikwijdte van het wel/niet zijn van een coach:

Een coachingsessie, of het nu voor een team, een bedrijf, een organisatie, een familie, een vriendschap, of een intieme relatie is, is geen gewone sessie. Het is een interactieve sessie die een gepassioneerde, ontdekkende, krachtige en bekrachtigende verschuiving teweeg kan brengen in het leven van de cliënt – op het werk, in het spel, in de relatie, met onszelf, in zelfontwikkeling, in verdiepend leren, in volwassen elektronica of op een alleen op een basis. Het is een unieke vorm van één-op-één positieve en creatieve energetische uitwisseling tussen twee of meer mensen, met als doel de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten te vergemakkelijken. De hele coachingopdracht is bedoeld als een instrument voor zelfverbetering. Het is voortdurend in ontwikkeling, waarbij nooit uit het oog wordt verloren dat coaching het onmisbare instrument is voor persoonlijke ontwikkeling.

Wij gebruiken coaching op zeer ruime schaal, zelfs wanneer wij andere mensen van dienst zijn. Deze brede toepassing komt eerder tot uiting in de definitie van coaching, die een ‘zorgzaam aanwezige’ telefonische activiteit is tussen twee of meer personen, met het doel het bereiken van een of ander individueel, groeps- of organisatorisch resultaat te vergemakkelijken. Het is een korte interactie en daarin een zeer interactief gesprek dat de andere persoon helpt zijn/haar capaciteiten, gevoelens en/of activiteiten te vergroten.

In een sportanalogie die ik erg goed vind: stel je voor dat er drie mensen zijn: Coach, de klant en de fans. De fans kijken hoe hun team speelt, de coaches visualiseren hoe hun team speelt en deze mentale activiteit verandert het gedrag van de fans, dat op zijn beurt het gedrag van het team verandert. We raden een sportanalogie met onszelf aan: stel je voor dat we onze eigen coach zijn, dat wil zeggen, de mentale activiteit is begonnen, de coaches proberen te begrijpen wat ze willen bereiken en de fans houden hun adem in, spelen met theatrale bewegingen of met vieze gevoelens. Op het cruciale moment heeft de coach nog een keuze en telefoneren de fans om hun adem in te houden en vervolgens hun mentale vensters te openen voor dit beeld dat op het scherm verschijnt. En dit is de fysiologische verandering van gedrag of emotioneel gedrag bij de fans wier emoties zijn veranderd. Het is de tegenhanger van wat er gebeurt in de politiek of op elk ander gebied waar de geschiedenis zou kunnen worden beschreven als een spoor van beschamend gedrag of van een sociaal-economische situatie: kleine daden worden gesteld uit voornamelijk inertie of een gemiddeld asociaal gedrag dat zich onder de drempel van het bewustzijn bevindt.

Dit is wat coaching doet, het is een katalysator die een kettingreactie veroorzaakt die in de meeste situaties zelf-evoluerend is. Coaching is veel meer dan het beste in mensen naar boven halen. Het is een sfeer met het doel vier doelen te bereiken:

Coaching is een proces om uit te vinden wat we met onszelf doen, in de voorstelling.

Coaching is een schakel tussen leven en werk. Het is een focus van coaching niet een losstaand onderzoek. Het heeft twee interessante stadia, het eerste gaat over het ontwikkelen van leiderschap in een reeks groepen – van klein tot groot en tot de hoogste niveaus of posities. Het volgende stadium is het “ontwerpen” van een proces van leiderschap of een proces van actie. Hierbij gaat het erom uit te vinden wat de ander nodig heeft en wil om de gewenste doelen te bereiken of om vanuit een positie of niveau te groeien. Het geloof in Wantedperforming voorspellend stereotyperen (GP vermoord echt leiderschap) is het kenmerk van een coachende loopbaan. Dit is een bepalend kenmerk, een essentieel kenmerk van coaching.

leidinggevenden, managers, werknemers en teams van alle soorten zullen het fenomeen van echt leiderschap kunnen ervaren door de voordelen van coaching. In deze verdeling face-to-face of op afstand, kan het fenomeen coachend leidinggeven zeker worden ervaren.

Lees meer:

Kniekruk

Last van mijn knieén 

Navigation